OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami:

Prodávající

KOSÁČCI - hračky, které letííí, s.r.o.
Pod Habřím 143
530 02 Pardubice - Spojil
IČ: 03062538
DIČ: CZ03062538

Kupující

Kupující - koncový uživatel - fyzická osoba /bez uvedení IČ/ - dále koncový uživatel - při zahájení obchodního vztahu předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující - podnikatelský subjekt, při zahájení obchodního vztahu předkládá prodávajícímu údaje o své právní subjektivitě - přesný název a sídlo, IČ a DIČ. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího - podnikatelského subjektu výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991Sb. Obchodní zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení emailu potvrzujícího odeslání zásilky tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího (po zaplacení kupní ceny) jeho převzetím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím.

Ochrana osobních dat

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze serveru. Při registraci na webové sránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky (dodávka zboží, platební styk apod.) Na přání kdykoli osobní údaje z databáze vymažeme.

Platební a dodací podmínky

U zboží skladem je dodací lhůta obvykle 1-2 pracovní dny. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. U zboží na zakázku (výrobky z molitanu, které nejsou skladem) je dodací lhůta obvykle 2-4 týdny. O odeslání zásilky Vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při objednávce. Zboží lze po předchozí domluvě vyzvednout osobně na naší adrese. Cena poštovného při objednávce do 2999 Kč je 79 Kč. Cena za dobírku činí 25 Kč.  Při objednávce nad 2999 Kč je poštovné zdarma Balné neúčtujeme. Ceny poštovného platí pro doručování v rámci ČR.

Zboží je možné zaplatit:

1. Bankovní převodem na náš účet. Údaje pro platbu Vám budou zaslány na Váš email. Po připsání platby na náš účet, Vám objednané zboží zašleme na adresu uvedenou v objednávce.

2. Dobírkou - platba dopravci při obdržení zboží.

3. Na fakturu - platí pouze pro instituce (mateřské a základní školy, obchodní centra, hotely, rehabilitační centra apod.), kterým bude faktura přiložena do balíku a které mají možnost uhradit fakturu až po obdržení zboží.

V případě nepřevzetí zásilky od přepravní služby bez oznámení o stornu objednávky bude kupujícímu účtován poplatek spojený s náklady na vrácení zboží.

Reklamace/Záruka

Případné reklamace vyřizujeme individuální dohodou s kupujícím v souladu s platnými zákony.
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit dodavateli. Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců (při prodeji fyzickým osobám - občanům) nebo 12 měsíců (při prodeji podnikatelskému subjektu), pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruka může být uplatněna pouze po dobu záruční doby, která začíná dnem převzetí zboží.

Reklamované zboží odešlete doporučeným balíkem na naši kontaktní adresu. Pokud zašlete reklamaci dobírkou, nebude zásilka přijata. Popis vady je nezbytné popsat a přiložit k zásilce. Reklamace vyřizujeme ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy od Vás reklamované zboží obdržíme). V případě kladného vyřízení reklamace je kupujícímu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Pokud zboží již není na skladě ani není k dispozici u výrobce, kupujícímu bude nabídnuto zboží obdobné, ve stejné hodnotě nebo mu bude navrácena částka rovnající se prodejní ceně. K případnému mimosoudních řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Spotřebitelské spory je také možné řešit on-line na adrese http://ec.europa.eu/consumer/odr/.

Vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující - koncový uživatel právo zakoupené zboží do 14 dnů bez udání důvodu vrátit. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být kompletní, nepoužité, v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce. Zboží odešlete na naši kontaktní adresu. Přiložte doklad o koupi a číslo bankovního účtu, kam vrátit peníze. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Při splnění těchto podmínek Vám bude vrácena cena zboží a to nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky na bankovní účet, který je nezbytné uvést v zásilce, případně v e-mailu. Při nesplnění některé z podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího. V případě, že tento nákup byl osvobozen od balného a poštovného, bude tato částka doúčtována zpětně. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou (doručením) a bankovními poplatky.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od objednání. Toto právo pozbývá platnosti, pokud zboží v době storna již bylo odesláno.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.